NAČIN ZAVRŠETKA STUDIJA

 • Filozofsko-teološki studij završava izradom pisanoga rada i polaganjem diplomskoga ispita, koji ima ukupno 5 ECTS bodova.

DIPLOMSKI RAD

 • Diplomski se rad piše iz područja teologije ili srodnih znanosti, koje su zastupljene u diplom-skomu studiju.
 • Voditelj rada može biti nastavnik u zvanju docenta ili višemu zvanju.
 • Diplomski rad, pisan znanstvenom metodom, treba sadržavati najmanje 30 autorskih kartica.
 • Student je dužan prijaviti naslov diplomskoga rada i voditelja rada u Studentsku službu makar šest mjeseci prije diplomskog ispita. Diplomski rad ocjenjuje voditelj rada.
 • Nadnevci diplomskih ispita predviđeni su jedanput mjesečno tijekom akademske godine, a nalaze se u akademskoj knjižici.
 • Makar jedno od tri područja diplomskog ispita mora biti neposredno teološkoga karaktera i pripadati sustavnoj, biblijskoj ili pastoralno-liturgijskoj teologiji.
 • Dva mjeseca prije diplomskog ispita student prijavljuje ispit i odabrano područje za diplomski ispit, koje je drukčije od područja koje pokriva diplomski rad.
 • U vremenskomu razdoblju od tjedan dana Dekanski kolegij studentu, koji je prijavio ispit, dostavlja drugo područje diplomskog ispita.

DIPLOMSKI ISPIT

 • Diplomski je ispit javan.
 • Diplomski se ispit sastoji od dva dijela.
 • U prvomu dijelu ispita pristupnik predstavlja diplomski rad i odgovara na pitanja članova povjerenstva vezana uz rad i izlaganje o njemu. Izlaganje i rasprava traju po 10 minuta.
 • Drugi se dio sastoji od odgovora na pitanja članova ispitnoga povjerenstva iz dva studijska područja. Jedno studijsko područje predlaže student kod prijave diplomskog ispita, a jedno studijsko područje određuje dekanski kolegij najduže tjedan dana nakon prijavlje¬noga diplomskog ispita.

ISPITNO POVJERENSTVO

 • Dekan imenuje predsjednika ispitnoga povjerenstva i dva člana iz dva predmetna područja.
 • Predsjednik i članovi ispitnoga povjerenstva mogu biti nastavnici Filozofsko-teološkoga studija u znanstveno-nastavnomu zvanju docenta i više.
 • Predsjednik povjerenstva sastavlja i potpisuje zapisnik diplomskoga ispita, a članovi povje-renstva ga potpisuju.

UVJETI ZA PRISTUP USMENOMU DIPLOMSKOM ISPITU

 1. Odslušan predviđeni studijski program.
 2. Položeni svi ispiti iz obveznih i izbornih predmeta.
 3. Napisani i ocijenjeni seminarski radovi.
 4. Dva tjedna prije nadnevka diplomskog ispita u Studentsku službu treba dostaviti:
  • prijavnicu s ocjenom diplomskoga rada,
  • dva primjerka tvrdo uvezanoga diplomskog rada - jedan s ocjenom i potpisom voditelja,
  • potvrdu iz fakultetske knjižnice o razduženosti,
  • prijavnicu za diplomski ispit,
  • Prijavni list o diplomiranima (za Statistički zavod RH) - ispunjava se u Studentskoj službi,
  • osobnu izjavu o svim ispunjenim uvjetima koji se traže za pristup diplomskom ispitu.
Pin It