Voditelji studenata u svim godinama studija na našem Fakultetu za akad.god.2018./2019. su:

Filozofsko-teološki studij:

  1. godinaFTS: dr. sc. Boris Vidović
  2. godina FTS: dr, sc. Mihael Prović
  3. godinaFTS: doc. dr. sc. Šimun Bilokapić i dr. sc. Domagoj Volarević
  4. godina FTS; dr. sc. Marko Mrše
  5. godina FTS: prof. dr. sc. Ivan Kešina i prof. dr. sc. Ante Vučković.

Teološko-katehetski studij:

  1. godina Preddiplomskog TKS: mr. sc. Jenko Bulić
  2. godina Preddiplomskog TKS: doc. dr. sc. Domagoj Runje
  3. godina Preddiplomskog TKS: prof. dr. sc. Jadranka Garmaz
  1. godina Diplomskog TKS: doc. dr. sc. Edvard Punda i mr. sc. Josip Periš
  2. godina Diplomskog TKS: prof. dr. sc. Josip Muźić i izv. prof. dr. sc. Josip Dukić

| Odluka | Izv.prof.dr.sc. Alojzije Ćondić, dekan | 12.11.2018 | 

Pin It