Rektor Sveučilišta u Splitu donio je Odluku o dodjeli Rektorove nagrade za izvrsnost koja se dodjeljuje najboljim studetima Sveučilišta u Splitu u akademskoj godini 2017./2018. za postignuća u akademskoj godini 2016./2017. | Odluka | s.Maneta Mijoč, tajnica fakulteta | 12.6.2018 |

Pin It