U svrhu poticanja studentskog aktivizma i volonterstva, Studentski zbor Sveučilišta u Splitu u suradnji sa Gradskim društvo Crvenog križa Split organizira tri predavanja i prezentacije na Sveučilištu. Crveni križ u Splitu predstavit će rad službe "Interventnog tima", "Spasilačke službe" te ostalih službi koje omogućuju rad volonterima. Kako bismo obuhvatili što više studenata našeg Sveučilišta, predavanje će se održati u tri termina:

– PRAVNI FAKULTET – ponedjeljak (27.03.) sa početkom u 18:00 u dvorani br. 6,

– EKONOMSKI FAKULTET – srijeda (29.03.) sa početkom u 18:00 u svečanom amfiteatru,

– SVEUČILIŠNI ODJEL ZA STRUČNE STUDIJE (KOPILICA) – petak (31.03.) sa početkom u 18:15 u dvorani br. 113.

| Plakat | Obavijest | Josipa Bliznac, Potpredsjednica i Povjerenica za komunikaciju i medije Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu | 24.3.2017 |

Pin It