Ured za pastoral mladih organizira hodočašće mladih u Zagreb – Asiz – Rim i Padovu, od petka 16. prosinca do srijede 21. Prosinca.

Program hodočašća je slijedeći:

Petak, 16. prosinca:

Polazak iz Splita za Zagreb u 13 sati
Sv. Misa, u bazilici Srca Isusova
u čast 120 godina rođenja „Bl. Ivana Merza“
Advent u Zagrebu, putovanje za Asiz

Subota, 17. prosinca:

Razgledavanje Asiza, Dolazak u Rim u 18 sati
Večera; Počinak (Domus Croata)

Nedjelja, 18. prosinca:

Doručak; Obilazak Bazilike Sv. Petra
Agnelus sa papom Franjom
Obilazak centra Rima: Piazza Nanova, Piazza di popolo
Panteon … Hrvatski zavod sv. Jeronima – sv. misa u 18 sati
Večera; Počinak (Domus Croata)

Ponedjeljak, 19. prosinca:

Doručak; Obilazak Rima: Bazilika Ivan Lateranski
Sveta Marija Velika, Sveti petar u okovima
Piazza Spagna, Fontana di Trevi …
Večera; Počinak (Domus Croata)

Utorak, 20. prosinca:

Doručak, Bazilika sv. Pavla, Kalistove katakombe
Padova: Bazilika sv. Leopolda Bogdana Mandića i Bazilika sv. Antuna

Srijeda, 21. prosinca:

Povratak u Split u jutarnjim satima

| Don Mihael Prović, duhovnik studenata Sveučilišta u Splitu | Plakat | 1.12.2016 |

Pin It