Izbori za Studentski zbor

Na temelju čl. 13. Pravilnika o provedbi izbora za Studentski zbor KBF-a, Izborno povjerenstvo za provedbu redovitih studentskih izbora za članove i njihove zamjenike u Studentski zbor KBF-a na sjednici održanoj elektroničkim putem od 18. do 19. travnja 2023. godine, donijelo je ODLUKU o pravovaljanosti kandidacijskih lista i odredivanju vremena i mjesta glasovanja

I.

Utvrđuje se da je za redovite izbore za članove i njihove zamjenike u Studentski zbor KBF-a u Splitu pristigla jedna lista kojoj je nositelj Robert Maretić.

1. Kandidacijska lista Robert Maretić:

  1. Mario Đurić, član (Filip Donadić, zamjena za člana, FTS)
  2. Zvonimir Frane Hajder, član (Anđelo Golomejić, zamjena za člana, FTS)
  3. Iva Jakelić, član (Antonio Brizić, zamjena za člana, FTS )
  4. Dujam Klein, član (Dominik Čaušić, zamjena za člana, FTS)
  5. Robert Maretić, član (Pavao Prusina, zamjena za člana, FTS)
  6. Emanuela Matijaca, član (Duje Katušić, zamjena za člana, FTS)
  7. Florijan Mihaljević, član (Nikola Pavić, zamjena za člana, FTS)
  8. Iva Banić, član (Mihaela Ezgeta, zamjena za člana, prediplomski TKS)
  9. Anamarija Čurković, član (Kate Madunić, zamjena za člana, diplomski TKS)
  10. Maja Rončević, član (Silvana Dragun, zamjena za člana, PDS)

II.

Kandidacijska lista Roberta Maretića podnesena je u skladu s odredbama Statuta Studentskog zbora KBF-a i Pravilnika o provedbi izbora za studentski zbor KBFa. Izborno povjerenstvo utvrdilo je daje lista studenta Roberta Maretića pravovaljana.

Glasovanje za predloženu kandidacijsku listu za izbor predstavnika (članova i zamjenika) studenata u Studentski zbor KBF-a u Splitu održat će se dana 26. travnja 2023. godine u vremenu od 08.00 do 20.00 sati, u zbornici Fakulteta.

Doc. dr. sc. Ivica Jurić, Predsjednik Izbornog povjerenstva

Pin It