Središnji ured za demografiju i mlade

Središnji državni ured za demografiju i mlade poziva mlade kreativce da daju svoj prijedlog logotipa i slogana savjeta mladih.

Svrha poziva

Povećanje interesa mladih za sudjelovanje u savjetima mladih, prepoznavanje te promicanje  savjeta mladih i poticanje osnivanja i rada savjeta mladih.

Što su savjeti mladih?

Savjeti mladih osnivaju se kao savjetodavna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Njihova zadaća je promicanje i zagovaranje prava, potreba i interesa mladih na njihovoj lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini.

Savjeti mladih omogućuju mladim osobama sudjelovanje u postupku i procesu službenog donošenja odluka od strane predstavnika vlasti. Njihov rad se temelji na interesima i potrebama mladih osoba da iz vlastite perspektive predlože promjene koje će zadovoljiti njih same i druge mlade osobe u zajednici u kojoj žive. Aktivnosti savjeta mladih uključuju svaki oblik političkog, ekonomskog ili društvenog sudjelovanja koje će naći plodno tlo u zajednici i odgovoriti na potrebe i težnje za afirmacijom mladih osoba. Rad savjeta mladih predstavlja dugoročan, odnosno strateški i planski pristup poticanja sveukupne participacije i kvalitete života mladih.

Osnivanje savjeta mladih, djelokrug, postupak izbora te druga pitanja od značaja za rad savjeta mladih uređuje Zakon o savjetima mladih. Cilj Zakona je sudjelovanje mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivno uključivanje mladih u javni život te informiranje i savjetovanje u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Provedba Zakona o savjetima mladih obveza je jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, dok Središnji državni ured za demografiju i mlade provodi nadzor nad provedbom Zakona i daje preporuke jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave za njegovu efikasniju provedbu.

Djelovanjem savjeta mladih želi se postići bolja komunikacija mladih i donositelja odluka te veći angažman mladih u lokalnoj sredini koji će povećati kvalitetu života mladih sukladno njihovim potrebama. 

Više o savjetima mladih dostupno je na poveznici https://demografijaimladi.gov.hr/istaknuteteme/mladi-4064/savjeti-mladih-4069/4069

Tko se može prijaviti?

Na ovaj poziv mogu se prijaviti mlade osobe, u dobi od 15 - 30 godina. Jedan prijavitelj može prijaviti najviše 2 prijedloga logotipa, koji uključuju slogan i naziv „savjeti mladih“ (slogan također može biti u najviše 2 varijante ako se prijavljuju 2 logotipa).

Što trebam učiniti?

  • izraditi prijedlog logotipa, u pdf i vektorskom formatu,
  • logotip mora sadržavati slogan kojim se potiče mlade na aktivno sudjelovanje u lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi i naziv „savjeti mladih“
  • dizajn logotipa treba biti vlastiti originalni rad
  • logotip ne smije sadržavati nepristojan, diskriminirajući, uznemirujući, nasilni, provokativni ili na bilo koji drugi način neprihvatljiv ili neprikladan sadržaj
  • radovi koje se prijavljuju ne smiju biti prethodno objavljivani ili korišteni u tiskanom ili elektroničkom obliku za druge namjene

Odabrani logotip će se koristiti za potrebe promoviranja savjeta mladih, na dokumentima, internetskim stranicama te ostalim tiskanim i/ili elektronskim materijalima.

Nakon završetka natječaja, odabrani logotip ostaje isključivo vlasništvo Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.

Središnji državni ured za demografiju i mlade zadržava pravo manjih izmjena loga, u suglasnosti sa autorom/icom.

Do kada se mogu prijaviti?

Poziv je otvoren 30 dana od dana objave na internet stranici Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Prijave pristigle nakon isteka ovog  roka neće se razmatrati.

 

Kako i kome poslati?

Prijedlog logotipa je potrebno dostaviti u digitalnom obliku, zajedno s popunjenim obrascem za prijavu. 

Prijava se dostavlja na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Način odabira najkvalitetnijeg rada

Sve radove koji ispunjavaju uvjete iz ovog Poziva razmatrat će Povjerenstvo za odabir imenovano od strane državne tajnice Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Povjerenstvo će se pri odabiru najboljeg rada voditi kriterijima kvalitete predloženih radova (primjerice u kojoj mjeri je poruka uratka jasna i razumljiva, u skladu s temom Poziva, ukupni dojam i dr.)

Odluku o dodjeli nagrade donosi državna tajnica Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, na prijedlog Povjerenstva, u roku 30 dana od dana završetka Poziva.

Najkvalitetniji rad nagradit će se novčanom nagradom u iznosu od 400,00 eura.

Detaljnije informacije možete zatražiti putem adrese: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Pin It