Studentski zbor na KBF-a

I.

Izborno povjerenstvo za provodenje studentskih izbora na Katoličkomu bogoslovnom fakultetu u Splitu prikupilo je i pregledalo izborne materijale s biračkoga mjesta na KBF-u, koje je mu predao Birački odbor, koji je provodio izbore te je utvrdilo da je od ukupno 168 birača glasovalo njih 27 od čega je 24 važećih i 3 nevažećih glasačkih listića.

II.

Kandidacijska lista Marka Plejića za Studentski zbor na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Splitu dobila je ukupno 24 glasova. Na navedenoj listi nalaze se sljedeći kandidati:
1. Emanuela Matijaca, zamjena za člana (FTS)
2. Joško Hrvatić, zamjena za člana (FTS)
3. Ivana Čović, član (preddiplomski TKS)
Lucija Čorić, zamjena člana (preddiplomski TKS)
4. Nina Medak, član (preddiplomski TKS)
Jelena Ivančić, zamjena člana (preddiplomski TKS)
5. Valentina Ivković Mandac, član (preddiplomski TKS)
Mate Ivakić, zamjena člana (preddiplomski TKS)
6. Petra Seretinek, član (diplomski TKS)
Silvija Bralo Perković, zamjena za člana (diplomski TKS)

III.

Izborno povjerenstvo utvrđuje da su parcijalni studentski izbori za zbor KBF-a sukladno čl. 21. Pravilnika o provedbi izbora za studentski zbor KBF-a pravovaljani. Za glasovanje je prijavljen dovoljan broj kandidatura za popunu broja članova Studentskog zbora i glasovanju je pristupilo 27 birača što predstavlja više od 10% birača upisanih u popis birača (168).

IV.

Uputa o pravnom lijeku: Na objavljene rezultate parcijalnih studentskih izbora može se podnijeti prigovor u roku od dva dana od dana kada je izvršena radnja na koju se ulaže prigovor (čl. 24. Pravilnika o provedbi izbora za Studentski zbor KBF-a). Prigovor se podnosi
Povjerenstvu za prigovore.

Dr. sc. Ivica Jurić, predsjednik Izbornoga povjerenstva

Pin It