Zbog epidemiološke situacije studentsko vrednovanje rada stručnih i administrativnih službi i drugih vidova studentskog života za akademsku godinu 2020./2021. provodit će se putem e-maila. 

Pozivaju se svi studenti preddiplomskih, diplomskih i integriranih studijskih programa KBF-a (izuzev završnih godina) da pristupe ispunjavanju ankete putem e-mail adrese na koju im je pristigao link(poveznica) za pristup i ispunjavanje iste.

Anketu provodi Ured za kvalitetu Sveučilišta u Splitu. 

 

 

Pin It