Objavljena je Odluka o imenovanju studentskih predstavnika u Fakultetsko vijeće KBF-a i Odluka o imenovanju studentskog pravobranitelja Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu.

| Domagoj Omrčen Milić, predsjednik SZ KBF-a | Odluka o imenovanju studentskih predstavnika u Fakultetsko vijeće KBF-a | Odluka o imenovanju studentskog pravobranitelja KBF-a | 9.1.2020 |

Pin It