U okviru projekta suradnje akademske zajednice s civilnim društvom (Izgradnja društva dobrodošlice - udruga MI) Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta u Splitu  provodi istraživanje o stavovima studenata Sveučilišta u Rijeci, Osijeku i Splitu o imigrantima i  izbjeglicama u kontekstu suvremenih migrantskih kretanja na području Hrvatske i Europske unije (tzv. 'migrantska kriza'). 

Istraživanje se nalazi u prilogu, a dostupno je i na poveznici.

Na osnovi rezultata istraživanja iduće akademske godine FFST planira organizirati tematska javna predavanja.  Upitnik je prihvaće od strane Etičkog povjerenstva Filozofskog fakulteta u Splitu. Sudjelovanje u istraživanju je anonimno.

| Doc. dr. sc. Ante Akrap, Prodekan za nastavu | Anketni upitnik | 3.6.2019 |

Pin It