Vijeće za kulturu i znanost Dubrovačke biskupije ovoga ljeta, od 15. do 19. srpnja 2019., organizira Ljetnu školu teologije pod naslovom „Teologija u pluralnom društvu“, za studente treće, četvrte i pete godine studija teologije.

Uvidjevši da se naša teologija i Crkva nalazi pred izazovom sve veće pluralizacije suvremenoga svijeta, kao i da ta pluralizacija na mnogim razinama predstavlja izazov na koji Crkva i teologija moraju odgovoriti u svjetlu evanđelja, odlučili smo se organizirati ovu Ljetnu školu teologije kako bi mladi studenti i bogoslovi dobili priliku intenzivno promišljati o svim dimenzijama crkvenoga, vjerničkoga i teološkoga govora u suvremenim društvima.

Škola će se odvijati u Učeničkom domu Paola di Rosa u Dubrovniku gdje će studenti biti i smješteni. Studenti plaćaju samo putne troškove, dok su smještaj i hrana osigurani preko Dubrovačke biskupije i donacija. Ukupan broj polaznika je 40 studenata, a selekcija prijavljenih će se vršiti preko motivacijskih pisama. Predavanja će se uglavnom odvijati na engleskom jeziku. 

Na ovoj školi će sudjelovati ukupno četiri predavača:

  • Carmelo Dotolo, dekan Fakulteta misiologije Papinskoga sveučilišta Urbaniana;
  • Pantelis Kalaitzidis, ravnatelj Volos Academy for Theological Studies;
  • Tina Beattie, profesorica Katoličkih studija na Sveučilištu Roehampton u Londonu;
  • Željko Tanjić, rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

| Izv.prof.dr.sc. Alojzije Čondić, dekan | Poziv profesorima | Poziv studentima s programom  | 23.05.2019 |

Pin It