Objavljen je Poziv na Drugu redovitu sjednicu Fakultetskoga vijeća u ak. godini 2020./2021., koja će se održati u četvrtak, 12. studenoga 2020., s početkom u 15.00 sati u velikoj dvorani KBF-a.

Prijedlog Dnevnoga reda:

 1. Ovjera zapisnika Sedme redovite sjednice FV-a, održane 2. srpnja 2020.
 2. Ovjera zapisnika Prve izvanredne sjednice FV-a, održane 1. listopada 2020.
 3. Ovjera zapisnika Prve redovite sjednice FV-a, održane 15. listopadu 2020.
 4. Studentske molbe
 5. Poslijediplomski studij
  1. Studentske molbe
  2. Datum obrane doktorske disertacije Petra Milanovića
 6. Profesori
  1. Pokretanje postupka za izbor dr. sc. Gine Šparada u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda
  2. Imenovanje Stručnog povjerenstva u postupku izbora u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda
  3. Vanjska suradnja
 7. Usklađivanje studijskog programa FTS-a s apostolskom konstitucijom Veritatis gaudium
 8. Katedre
 9. Izbor (v.d.)pročelnika katedre Kanonskog prava
 1. Odbor za osiguranje kvalitete: Izvješća i Plan aktivnosti za ak. god. 2020./2021.
 1. Akcijski plan KBF-a za ak. god. 2020./2021.
 1. Simpoziji
  1. Međunarodni teološki simpozij KBF- a
 2. Pravilnici
  1. Izmjene i dopune Pravilnika o stručnoj praksi
 3. Nenastavno osoblje: natječaj za voditelja knjižnice
 4. Razno
  1. Izvješće sa sjednice Senata

| Prof. dr. sc. Mladen Parlov, dekan |

Pin It