Objavljena je izmjena Poziva na Prvu redovitu sjednicu Fakultetskoga vijeća u ak. godini 2020./2021., koja će se održati u četvrtak, 15. listopada 2020., s početkom u 16.00 sati u velikoj dvorani KBF-a.

Prijedlog Dnevnoga reda:

 1. Ovjera zapisnika Osme redovite sjednice FV-a, održane 2. rujna 2020.
 2. Studentska pitanja
  1. Molbe i kolizije
  2. Imenovanje voditelja studenata
 3. Poslijediplomski studij
  1. Studentske molbe
  2. Plan izvedbe nastave za zimski semestar
  3. Akreditacijska preporuka AZVO-a
 4. Profesori
  1. Skupno izvješće Stručnog povjerenstva za izbor prof. dr. sc. Ante Vučkovića u nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju
  2. Prethodno mišljenja Povjerenstva za natječaje o ispunjanju uvjeta prof. dr. sc. Mladena Parlova za pokretanje postupka za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju
  3. Vanjska suradnja
 5. Katedre
  1. Raspisivanje internog natječaja za v.d. pročelnika katedre Kanonskog prava
 6. Simpoziji
  1. Međunarodni teološki simpozij KBF- u listopadu
  2. Simpozij: „Izazovi učenja i poučavanja vjere u kontekstu pandemije i migracija”
  3. Izvješće o održanim simpozijima
 7. Pravilnici
  1. Izmjene i dopune Pravilnika o stručnoj praksi
  2. Izmjene i dopune Pravilnika o izboru u nastavnička i suradnička zvanja
  3. Pravilnik o programima cjeloživotnog učenja
 8. Centar za karijeru i stručnu praksu
 9. Crkva u svijetu - dopis glavnog urednika prof. dr. sc. Ivana Bodrožića
 10. Međunarodna suradnja
  1. Godišnje izvješće Ureda za međunarodnu suradnju
  2. Odobrena mobilnost na KBF-u
 11. Plana upravljanja ljudskim resursima za ak. god. 2020.-2021.
 12. Razno
  1. Dopisi Kongregacije za katolički odgoj
  2. Obavijesti koje se odnose na pandemiju koronavirusa
  3. Dopis Pučke pravobraniteljice
Pin It