Članovima Fakultetskoga vijeća

Poziv na Treću izvanrednu sjednicu Fakultetskoga vijeća u ak. godini 2020./2021., koja će se održati u petak, 26. ožujka 2021., s početkom u 12,00 sati u velikoj dvorani KBF-a.

Prijedlog Dnevnoga reda:

 1. Ovjera zapisnika Treće redovite sjednice FV-a, održane 10. prosinca 2020.
 2. Ovjera zapisnika Četvrte redovite sjednice FV-a, održane 14. siječnja 2021.
 3. Ovjera zapisnika Druge elektroničke sjednice FV-a, održane od 15. do 17. veljače 2021.
 4. Ovjera zapisnika Treće elektroničke sjednice FV-a, održane od 3. do 4. ožujka 2021.
 5. Ovjera zapisnika Četvrte elektroničke sjednice FV-a, održane od 17. do 18. ožujka 2021.
 6. Studenti a. Studentski izbori b. Studentske molbe c. Kolizije
 7. Poslijediplomski studij
  a. Studentske molbe
  b. Traženje suglasnosti od Sveučilišta za raspisivanje natječaja za upis na PDS
  c. Akcijski plan PDS-a za 2021.
 8. Imenovanje Povjerenstva za izradu nacrta reforme studijskog programa na FTS-u
 9. Profesori 
  a. Skupno izvješće Stručnog povjerenstva za ocjenu nastavne djelatnosti dr. sc. Miljenke Grgić za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta pri katedri Svetoga pisma Staroga zavjeta 
  b. Molba dr. sc. Šimuna Bilokapića za pokretanje postupka za napredovanje 
  c. Imenovanje Stručnog povjerenstva za ocjenu nastavne djelatnosti doc. dr. sc. Šimuna Bilokapića
 10. Usvajanje Strategije KBF-a za razdoblje 2021.-2025.
 11. Simpoziji 
  a. Godišnji simpozij KBF-a u listopadu 2021. 
  b. Sudjelovanje KBF-a u događanjima povezanima s pok. don Filipom Lukasom 
  c. Pokroviteljstvo (suorganizacija) znanstvenog skupa u Italiji, od 9. do 11. rujna 2021.
 12. Donošenje odluke o obnovi zbornice te prvog kata (predavaonica) u zgradi „B“.
 13. Razno 
  a. Izvješće sa sjednica Senata
  b. Odluka Ustavnog suda

| Prof.dr.sc. Mladen Parlov, dekan | 

Pin It