Poštovani članovi Fakultetskog vijeća!
Na temelju čl. 11. Pravilnika o radu upravnih tijela Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu, zbog žurnosti predmeta o kojem treba donijeti odluku, sazivam elektroničku sjednicu Fakultetskog vijeća KBF-a u ak. god. 2020./2021. Predmet žurnosti je usvajanje prijedloga datuma obrane doktorske disertacije lic. theol. Bruna Petrušića, budući da je doktorandu već priopćen datum obrane, 22. ožujka 2021. Uz poziv na uvid vam se dostavlja Izvješće Povjerenstva za ocjenu i obranu doktorske disertacije te prijedlog datuma Povjerenstva za poslijediplomski studij.
Za sjednicu predlažem sljedeći

Dnevni red:

  1. Usvajanje izvješća Povjerenstva za ocjenu i obranu doktorske disertacije Bruna Petrušića;
  2. Određivanje datuma obrane doktorske disertacije. 

Split, 17. ožujka 2021.

Prof. dr. sc. Mladen Parlov, dekan

KLASA: 003-08/21-06/0001
URBROJ: 2181-203-01-01-21-0005

Pin It