Voditelji studenata u svim godinama studija na našem Fakultetu za akad.god.2022./2023. su:

Filozofsko-teološki studij:

  1. godina FTS: Dr. sc. Dijana Mihalj
  2. godina FTS: Dr. sc. Domagoj Volarević
  3. godinaFTS: Doc. dr. sc. Edvard Punda
  4. godina FTS: Mr. sc. Franjo Frankopan Velić
  5. godina FTS: Dr. sc. Boris Vidović.

Teološko-katehetski studij:

  1. godina Preddiplomskog TKS: Doc. dr. sc. Domagoj Runje
  2. godina Preddiplomskog TKS: Doc. dr. sc. Emanuel Petrov
  3. godina Preddiplomskog TKS: Dr. sc. Gina Šparada
  1. godina Diplomskog TKS: Dr. sc. Ivica Jurić
  2. godina Diplomskog TKS: Mr. sc. Jenko Bulić

| Doc. dr. sc. Ante Akrap, prodekan za nastavu | 

Pin It