Adresa

Zrinsko-Frankopanska 19
21000 Split p.p.329 , CROATIA 

Tel. +385-21-308-319

Email: biblio@kbf-st.hr |

Knjižničarka: Ana Škaričić, dipl. knjižničarka

E-mail: askaricic@kbf-st.hr

RADNO VRIJEME:

 • od ponedjeljka do petka od 9 do 13 sati.
 • Knjižnica online za pretraživanje dostupno 24 sata svaki dan
biblioteka1.JPG

Način rada knjižnice prema ograničenom sustavu rada

Sukladno preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za rad knjižnicaKnjižnica će do daljnjeg pružati usluge posudbe i povrata građe uz vaše prethodno obvezno javljanje na tel.: 021 308 319 ili email:  biblio@kbf-st.hr  u kojem trebate napisati koju uslugu želite, odnosno za posudbu, navesti naslove koje želite posuditi iz online kataloga knjižnice KBF-a (https://library.foi.hr/lib/index.php?B=1414). Građu (ukoliko je dostupna) koja je naručena do 12:30 sati bit će moguće preuzeti sljedeći dan u dogovoru s djelatnikom.

Korisnici će se trebati pridržavati uputa nadležnih tijela vezanih uz pojačanu higijenu ruku, za koju svrhu će na ulazu i u ostalim dijelovima svih korisničkih prostora biti postavljeni spremnici sa sredstvom za dezinfekciju ruku. Molimo korisnike da se pridržavaju i ostalih uputa koje će biti istaknute na ulazima i u knjižnici.

NAČIN RADA ČITAONICE

Čitaonica će raditi prema posebnom rasporedu i uz nužno poštivanje sigurnosnih mjera. Molimo sve korisnike da se pridržavaju propisanoga:

 • Korisnici koji imaju povišenu temperaturu ili druge smetnje koje mogu ukazivati na simptome zaraze koronavirusom ne smiju ulaziti u knjižnicu.
 • Na ulasku u prostor potrebno je dezinficirati ruke, a preporučljivo je nositi i zaštitnu masku.
 • Tijekom cijelog boravka u knjižnici potrebno je održavati distancu (cca 2 m) od svih drugih osoba (korisnika i osoblja).
 • Korisnicima nije dopušteno dirati publikacije na čitaoničkim policama.
 • Korisnici trebaju unaprijed rezervirati mjesto za rad i građu potrebnu za rad u čitaonici elektroničkom poštom biblio@kbf-st.hr ili na tel.: 021/ 308 319.
 • Građa naručena do 12:30 sati moći će se koristiti sljedeći dan (ukoliko je slobodno mjesto za rad) u dogovoru s djelatnicom.
 • Boravak pojedinog korisnika u čitaonici može trajati najviše sat vremena.

Radno vrijeme čitaonice za korisnike od ponedjeljka do petka je od 9 do 13 sati.

 

Iz fonda izdvajamo

 • Inkunabule (3 - iz godina 1471, 1498 i 1499) i knjige iz 16.stoljeća
 • Izdanja na hrvatskom jeziku iz razdoblja od 17. do polovice 19 st.
 • Djela hrvatskih pisaca na latinskom jeziku
 • Rimska izdanja glagoljaških misala i brevijara
 • Komplet novina «Dalmazia cattolica – Katolička Dalmacija»
 • Građa don Frane Bulića o starokršćanskoj Saloni
 • Bulićev primjerak časopisa «Bullettino di archeologia e storia dalmata» s njegovima marginalnim bilješkama.

Fond knjižnice

Ukupni fond knjižnice je oko 50.000 svezaka, od toga:

 • građe iz 16. st. 107 svezaka,
 • građe iz 17 st. 314 svezaka,
 • građe iz 18. st. 1740 svezaka,
 • građe iz 19. st. (do 1850) 2.665 svezaka.

Povijest knjižnice

Biblioteka je osnovana za potrebe visoke bogoslovne škole u okviru Centralnog bogoslovnog sjemeništa za Dalmaciju koje je do g. 1921 djelovalo u Zadru, a od g. 1922. djeluje u Splitu. Otvorena je u Zadru g. 1872. (usp. BIANCHI, Zara cristiana I, Zara 1877, 292-293. Početni knjižni fond stvoren je prema Bianchiju, ostavštinama raznih dalmatinskih biskupa i svećenika (hvarski kanonik Vučić, kotorski biskup Markić, prevodioc Biblije Škarić, zadarski nadbiskup Maupas i drugi. Oko g. 1877 imala je oko 2.420 svezaka. Prenešena je u Split g. 1933., gdje je spojena s tu već prikupljenom bibliotečnom građom. Na njezinu sređivanju radio dr. Ivan Ostojić uz pomoć studenata. Bila je smještena u ovećoj dvorani na prvom katu sjemenišne zgrade, a g. 1963. premještena je u sličnu dvoranu u prizemlje, (u bivšu kapelu). Drvene police zamijenjene su g. 1971. metalnima. Budući da dobar dio knjiga (sve nabavljene poslije g. 1941.) nije bio registriran, a i ostalima se bio pobrkao red, prišlo se g. 1985. preregistraciji i izradi autorskoga abecednog kataloga prema uputama prof. Šime Jurića iz Zagreba. Tom je prilikom stvorena posebna manja priručna biblioteka. Abecedni katalog uglavnom je dovršen, a ostali katalozi su u izradi U novije vrijeme su raspoloživi podaci o bibliotečnoj građi i kompjuterski obrađeni.Građa se povećava nabavom novih knjiga i časopisa uglavnom teološke naravi i ostavštinama pojedinih profesora naše škole i drugih svećenika.Uz djela s područja teoloških i srodnih disciplina u njoj je dobro zastupljena domaća povijest, naročito pokrajinska. Glavnina starije i novije teološko filozofske literature na stranim je jezicima (latinskom, talijanskom, njemačkom, francuskom, nešto manje engleskom i španjolskom).