Koordinatorom programa cjeloživotnog učenja na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu imenuje se dr. sc. Gina Šparada, zaposlena na Katedri Filozofije Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu.

Pin It