Cilj sustava za unaprjeđenje kvalitete je razvoj i izgradnja institucijskih mehanizama za sustavno vrednovanje rada Fakulteta te koordiniranje razvojnih programa s trajnom svrhom promicanja visokih standarda profesionalnog i stručnog razvoja Fakulteta u svim područjima njegovog djelovanja. Razvoj mehanizama i ugradnja kulture unaprjeđenja kvalitete definira se kroz Priručnik osiguravanja kvalitete Fakulteta.

Pin It