Ovim Pravilnikom o ustroju i radu povjerenstava KBF-a uređuju se: izbor, prava i dužnosti članova, način i djelokrug rada, način sazivanja, održavanja i odlučivanja na sjednicama stručnih povjerenstava. | Izv.prof.dr.sc. Alojzije Čondić, dekan | 10.12.2018 |

Pin It