Katolički bogoslovni fakultet sklopio je nove međuinstitucijske ugovore na razdoblje do 2021. g. Međuinstitucijski sporazum sklopljen je Teološkim fakultetom u Sveučilišta u Beču i Teološkim fakultetom Sveučilišta u Passau, Njemačka. | Ugovor Beč | Ugovor Passau | Ana Peroš, tajnica ureda za međunarodnu suradnju | 17.1.2017 |

Pin It