Grad Split objavio Poziv za dodjelu naknade dijela putnih troškova studentima Erasmus+ studija. Više na poveznici.

| Ana Peroš, Ured za međunarodnu suradnju | 30.9.2019 | 

Pin It