Na Katoličkom bogoslovnom fakultetu, u petak, 15. studenog 2019., u organizaciji Službe za PDS i Ureda za međunarodnu suradnju Fakulteta, održana je prezentacija iskustva Erasmus+ stručne prakse za doktorande, koju je vodio lic. theol. Bruno Petrušić, apsolvent na poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju Kršćanstvo i suvremena kultura.

| Ana Peroš, Ured za međunarodnu suradnju | Obavijest | 20.11.2019 |

Pin It