Nastavno osoblje poziva se na sudjelovanje u istraživanju o poučavanju unutar programa mobilnosti. Upitnik mogu ispuniti svi nastavnici, nevezano jesu li već sudjelovali u programima mobilnosti. Rok za ispunjavanje upitnika je 20. rujna 2019.

Istraživanje se odnosi na projekt “Poučavaj s Erasmus+-om” Erasmus+ KA2 Strategic partnership project “Teach with Erasmus+” (TWE+) koji provodi konzorcij Eötvös Loránd Sveučilišta u Budimpešti, UniLaSalle Sveučiilišta u Alcali, UNICA-e i Europske sveučilišne fondacije. Cilj je projekta unaprjeđenje pristupa i kvalitete poučavanja na mobilnosti i razvijanje online platforme koja će prikupljati podatke o mogućnostima mobilnosti u svrhu poučavanja (teaching mobility). Nova platforma nastavak je poznate IMOTION platform koju održava UNICA (sveučilišna mreža glavnih europskih gradova) i koja donosi središnje informacije o aktivnostima za stručno osposobljavanje za administrativno i tehničko osoblje.

Kao prvi korak u implementaciji ovoga projekta, konzorcij donosi upitnik za istraživanje stavova akademskog osoblja o poučavanju na mobilnosti, o njihovom viđenju institucionalne potpore, mogućem utjecaju na mobilnost i glavnim preprjekama za sudjelovanje.

Upitnik se nalazi na poveznici SURVEY TO EXPLORE ACADEMICS' ATTITUDE TOWARDS TEACHING MOBILITY. Zahvaljujemo se svima na pomoći i suradnji u ispunjavanju upitnika.

| Ured za međunarodnu suradnju | Upitnik | 4.9.2019 | 

Pin It