Od petka, 26. veljače 2021., do nedjelje, 28. veljače 2021., održan je sedmi susret s polaznicima prvoga ciklusa Kršćanske gestalt pedagogije na temu Tjelesnost. Program organizira Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu u suradnji s Teološkim fakultetom Sveučilišta u Ljubljani. Preko individualnih i interaktivnih radionica polaznici su razvili kompetencije osvještavanja i izražavanja doživljaja vlastitoga tijela, te prepoznavanja i obrade određenih tjelesnih manifestacija, u cilju sekundarne prevencije nezdravih kognitivnih i emocionalnih shema.

| Tekst: Gina Šparada | Slike: Ivica Jurić, Ivana Zelić, Katarina Ivanović, Iva Ivković Ivanišević

FOTOGALERIJA

Pin It