Od 23. do 25. studenoga u Franjevačkom samostanu o. fra Ante Antića u Splitu održan je deveti od deset predviđenih termina u sklopu programa cjeloživotnog učenja Kršćanska geštalt-pedagogija. Program organizira Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu u suradnji s Teološkim fakultetom u Ljubljani pod vodstvom prof. dr. sc. Stanka Gerjolja. U ovom ciklusu, sudionici su preko predavanja, vježbi i radionica učili postavljati realne životne ciljeve usavršavajući se u 7 vrsta inteligencije prema Howardu Gardneru: vizualno – prostornoj, verbalno – lingvističkoj, logičko – matematičkoj, tjelesno – kinestetičkoj, muzičko – ritmičkoj, intrapersonalnoj i interpersonalnoj inteligenciji.

| Doc.dr.sc. Domagoj Runje |  25.11.2018. | 

FOTOGALERIJA

Pin It