Vidljivi tragovi

Objavljen je TV prilog s prof. ddr. sc. Pablom Argárateom, dekanom Katoličkoga teološkog fakulteta Sveučilišta u Grazu, u Austriji, koji je dao u prigodi sudjelovanja na 27. teološkom znanstvenom simpoziju KBF-a na temu „Papinstvo: suvremeno shvaćanje osporavanog znaka“, održanom 21. ožujka 2022 u Splitu.

U intervju Kristini Bitangi, urednici TV emisije Vidljivi tragovi, prof. Argárate progovorio je o uvidima u karakteristične oznake pontifikata pape Franje, njegove dvoznačnosti, te ponudivši hermeneutski ključ za njegovo učiteljstvo kroz primat poruke o Božjemu milosrđu. Iznio je zanimljive detalje o Papinome osobnome i hijerarhijskome razvojnome putu u Argentini sve do izbora za papu. Svoja promišljanja iznio je u predavanju „Jorge Bergoglio / papa Franjo. Njegove preobrazbe i suprotstavljeni pogledi o njemu“ koje će biti objavljeno u tematskom broju Crkve u svijetu posvećenom simpoziju. Prof. Argárate cijenjeni je argentinski sveučilišni profesor, koji posjeduje tri doktorata, a specijalizirao se za područja istočnih kršćanskih Crkva. Na matičnome Fakultetu u Grazu, predsjednik je UNESCO-ve Katedre za međukulturni i međureligijski dijalog za jugoistočnu Europu. Autor je brojnih znanstvenih i stručnih knjiga i članaka.

Intervju je dostupan za pregled na poveznici.

Pin It