Sveučilište u Splitu

Na temelju članka 25. stavka 1. Statuta Sveučilišta u Splitu, a sukladno članku 93. stavku 4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (N.N. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17), upućujemo Poziv za dostavu prijedloga kandidata za izbor rektora Sveučilišta u Splitu za mandatno razdoblje od 1. listopada 2022. godine do 30. rujna 2026. godine.

Sveučilište u Splitu i njegove sastavnice dužni su objaviti Poziv na svojim mrežnim stranicama dana 29. studenoga 2021. godine te se smatra da je Poziv tada i objavljen.

Rok za dostavu prijedloga kandidata za izbor rektora Sveučilišta u Splitu iznosi 30 (trideset) dana od dana objave Poziva na mrežnim stranicama odnosno traje zaključno do dana 29. prosinca 2021. godine.

Izbor rektora Sveučilišta u Splitu uređen je odredbama članaka 22.-25. Statuta Sveučilišta u Splitu.

Sukladno članku 23. stavku 1. Statuta Sveučilišta u Splitu, najviše jednog kandidata za rektora mogu predložiti vijeća znanstveno-nastavnih / umjetničko-nastavnih sastavnica, tajnim glasovanjem na svojim sjednicama ili sukladno članku 23. stavcima 2. i 3. kandidat za rektora može se predložiti sam, uz pisanu podršku najmanje 20 (dvadeset) zaposlenika na Sveučilištu u Splitu  u znanstveno-nastavnim / umjetničko-nastavnim zvanjima koji imaju ugovor o radu na Sveučilištu u Splitu u kom slučaju pisana podrška mora biti potpisana od svih podržavatelja s time da jedan podržavatelj smije potpisati podršku samo za jednog kandidata.

Prijedlozi kandidata za izbor rektora Sveučilišta u Splitu moraju sadržavati:

  • - odluku vijeća znanstveno-nastavne / umjetničko-nastavne sastavnice o prijedlogu kandidata za izbor rektora sukladno članku 23. stavku 1. Statuta  Sveučilišta u Splitu ili prijedlog kandidata uz pisanu podršku najmanje 20 zaposlenika Sveučilišta u Splitu sukladno članku 23. stavcima 2. i 3. Statuta Sveučilišta u Splitu,
  • - potvrdu sastavnice / rektorata o radnom odnosu na Sveučilištu u Splitu,
  • - potpisanu izjavu kandidata o prihvaćanju kandidature,
  • - potpisan životopis kandidata s opisom znanstvenog, nastavnog i stručnog rada,
  • - potpisan program rada kandidata.

Prijedlozi s pripadajućom dokumentacijom dostavljaju se u pisanom i u digitalnom obliku (npr. CD ili sl.) u zatvorenoj omotnici Sveučilištu u Splitu, na adresu Split, Ruđera Boškovića 31, s naznakom – Prijedlog kandidata za izbor rektora Sveučilišta u Splitu.

Pin It