Studijski dan "Crkva u Hrvatskoj kakvu je zagovarao Željko Mardešić" održat će se 28. i 29. rujna 2018. u Sveučilišnoj knjižnici u Splitu (Velika dvorana na 2. katu sjevernog tornja), Ruđera Boškovića 31. Organizatori skupa su Franjevački institut za kulturu mira, Filozofski i Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu, te Konrad Adenauer Stiftung sa sjedištem u Zagrebu. | Prof.dr.sc. Anđelko Domazet, dekan v.d. | Program | 25.9.2018 |

Pin It