Ekumenski studijski dan u organizaciji Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu i Sveučilišnog centra za protestantsku teologiju Matija Vlačić Ilirik Sveučilišta u Zagrebu pod nazivom 500 godina reformacije i katolička teologija održat će se u petak, 10. studenoga 2017. u Velikoj dvorani (1. kat) Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu – Zrinjsko-frankopanska 19, 21000 Split

Program:

08.00 - 08.15 - Uvodni pozdravi
08.20 - 08.35 - Ivan Macut – Martin Luther i 95 teza – početak reformacije
08.40 - 08.55 - Josip Vrandečić – Vjerske prilike u Njemačkom carstvu od Augsburškog mira do Tridesetogodišnjeg rata
09.00 - 09.15 - Marina Schumann – Latinski Kuran i turska Biblija. Reformatorska rješenja za osmansku prijetnju
09.20 - 09.35 - Taneli Ala-Opas – The Reformation as continuity? – A case of Finland
09.40 - 10.00 - Rasprava
10.00 - 10.25 - pauza
10.30 - 10.45 - Domagoj Runje – Miljenka Grgić – Sola Scriptura danas
10.50 - 11.05 - Lidija Matošević – U škripcu između „švermera“ i „papista“. Ekumenska aktualnost reformatorskog poimanja Svetog pisma
11.10 - 11.25 - Niko Ikić – Suglasje i nesuglasje o euharistiji u dokumentu iz Lime 1982. godine
11.30 - 11.45 - Mladen Parlov – Marija u misli Martina Luthera
11.50 - 12.20 - Rasprava
13.00 - Ručak i završetak

| Dr.sc. Ivan Macut | 23.10.2017 |

Pin It