Kome je namijenjen razredbeni postupak?

Na natječaj za upis u prvu godinu Integriranoga filozofsko-teološkog i preddiplomskoga teološko-katehetskog studija mogu se prijaviti osobe koje ne polažu državnu maturu, ali imaju završenu četverogodišnju srednju školu i do 31. siječnja 2018. godine su navršili 24 godine. Izbor za upis za studij obavlja se putem razredbenog postupka, koji se temelji na vrednovanju općeg uspjeha u prethodnom obrazovanju, te provjeri znanja iz vjeronauka, hrvatskog jezika i književnosti te opće i nacionalne povijesti.

Prema ostvarenim bodovima određuje se mjesto pristupnika na rang-listi razredbenog postupka.

RAZREDBENI ISPIT

 • Razredbeni ispit obuhvaća vrednovanje i provjeru pristupnikova uspjeha i znanja, pri čemu se može steći najviše 100 bodova:
  1. za uspjeh u srednjoj školi: najviše 26 bodova,
  2. iz provjere znanja: najviše 54 boda,
  3. iz pisanja eseja: najviše 8 bodova
  4. iz razgovora o motiviranosti: najviše 4 boda
  5. iz posebnih aktivnosti i uspjeha: najviše 8 bodova.
 • Uspjeh u srednjoj školi vrednuje se na dva načina:
  1. prosjek općega uspjeha za sva četiri razreda srednje škole i ispita zrelosti (prosjek izvrstan /5/, donosi 8 bodova; veoma dobar /4/ donosi 6,5 bodova; dobar /3/ donosi 4 boda),
  2. prosječna ocjena iz sva četiri razreda srednje škole i ispita zrelosti za tri predmeta: hrvatski jezik, povijest ijedan strani jezik. Svaki se predmet vrednuje odvojeno (prosjek izvrstan /5/ donosi 6 bodova; veoma dobar /4/ donosi 5 bodova; dobar /3/ donosi 3 boda).
 • Znanje na razradbenomu ispitu provjerava se testovima iz triju predmeta: vjeronauka, hrvatskoga jezika i književnosti i povijesti.
 • Pisanje eseja na jednu temu koju pristupnih izabere od triju predloženih.
 • Konzultacijski razgovor pristupnika sa stručnim članovima Povjerenstva o motiviranosti za studij.
 • Vrednovanje posebnih pristupnikovih aktivnosti:
  1. znanje svjetskoga jezika (engleski, francuski, njemački, talijanski, španjolski, ruski) koji pristupniku nije materinji a niti ga je učio u srednjoj školi,
  2. završena još jedna srednja škola,
  3. pristupnici koji su u prošloj školskoj godini prešli razgrebeni prag i natječu se na istomu Fakultetu,
  4. jedno od prvih triju mjesta na državnim: natjecanjima ili sudjelovanje na međunarodnoj olimpijadi iz predmeta koji se ne zahtijeva na pisanomu dijelu razredbenog ispita,
  5. vrhunski športaši prve i druge kategorije.

Mjesto pristupnika određuje se prema ostvarenim bodovima na redoslijednomu popisu razredbenoga ispita.

RAZREDBENO GRADIVO ZA UPIS U PRVU GODINU

Udžbenici i literatura

Vjeronauk

 • Opći uvod u Bibliju, u: Biblija. Stari i Novi zavjet, Stvarnost ili KS, Zagreb, 1969. ili 1991., str. 1169.-1176., i kratice na početku Biblije (str. XII.,.za izdanje iz 1969., str. XIV., za izdanje iz 1991.).
 • Snagom Duha, Kršćanska sadašnjost, Zagreb: Kratak pregled katoličke vjere, str. 186,-222, (tumačenje Vjerovanja apostolskog, sakramenti, kršćanski moral i liturgijska godina).
 • Zajedno u ljubavi. Vjeronaučni udžbenik za sedmi razred osnovne Škole, KS, Zagreb, 2003, sadržaj iz sljedećih cjelina: U. cjelina: Dekalog..., str. 21.-47.; IV. cjelina: Proroci... str, 65.-86.; V. cjelina: Crkva..., str. 89.-117.; VI. cjelina: Da svi budu jedno, str. 121.-134.
 • Tražitelji smisla. Vjeronaučni udžbenik za prvi razred srednje škole, KSC, Zagreb, 2003., sadržaj iz sljedećih cjelina: III. cjelina, Tajna stvaranja..., str. 108.-136,; IV. cjelina: Objava i Sveto Pismo, str. 144.-160.; Isus Krist Spasitelj, str, 170.-202.,
 • Odvažni svjedoci. Vjeronaučni udžbenik za' drugi razred srednje škole, KSC, Zagreb, 2004., sadržaj iz sljedećih cjelina: I. cjelina, Crkva nastavlja..., str. 10.-49.; II. cjelina, Crkva u povijesti, str. 58.-103.
 • Katekizam Katoličke Crkve, HBK, Prvi dio: Vjerovanje, str. 27.-50.; Treći dio: Život u Kristu, ste 489,-511.

Hrvatski jezik i književnost (narodna i svjetska)

 • Babić, Fonologija hrvatskog jezika, udžbenik za I. razred gimnazije, Školska knjiga, Zagreb 1995.
 • Silić, Morfologija hrvatskog jezika, udžbenik za II. razred gimnazije, Školska knjiga, Zagreb 1995.
 • Pranjković, Sintaksa hrvatskoga jezika, udžbenik za III. razred gimnazije, Školska knjiga, Zagreb 1995.
 • Samardžija, Leksikologija s poviješću hrvatskoga jezika u XX. stoljeću, udžbenik za I. razred gimnazije, Školska knjiga, Zagreb 1995.
 • Rosandić — M. Šicel, Književnost 1-4, čitanke za I., II., III. i IV. razred gimnazije, Školska knjiga, Zagreb 1994.
 • Brozović - N. Košutić, Čitanka iz strane književnosti (I, II), Školska knjiga, Zagreb 1983.
 • Kombol — S. P. Novak, Hrvatska književnost do Narodnog preporoda, Školska knjiga, Zagreb 1992.
 • Solar, Teorija književnosti, Školska knjiga, Zagreb 1991.
 • Babić - B. Finka - M. Moguš, Hrvatski pravopis, Školska knjiga, Zagreb 1994.
 • Babić - S. Težak, Gramatika hrvatskog jezika, Priručnik za osnovnu školu, Školska knjiga, Zagreb 1994.

Povijest

 • Bubanj Valentić, Povijest 1. Udžbenik za prvi razred gimnazije, Školska knjiga, Zagreb, 2005.
 • Samardžija, Povijest 2. Udžbenik za drugi razred gimnazije, Školska knjiga, Zagreb, 2005.
 • M, Najbar-Agičić (i drugi), Povijest 3. Udžbenik za treći razred gimnazije, Profil, Zagreb, 2002.
 • Lečec (i drugi), Povijest 4. Udžbenika za četvrti razred opće gimnazije, Profil, Zagreb, 2002.

Neki spomenuti udžbenici objavljeni su u više izdanja, ali bez većih razlika. Osim tih udžbenika, jednako vrijede i drugi udžbenici za povijest za srednje škole koje je odobrilo Ministarstvo obrazovanja, znanosti i športa.

Pin It