Promocija doktora znanosti Sveučilišta u Splitu, održat će se u velikoj dvorani Medicinskog fakulteta u Splitu, Šoltanska 2., u petak 18. svibnja 2018. godine u 11:00 sati. | s.Maneta Mijoč, tajnica fakulteta | Obavijest | 3.5.2018 |

Pin It