Predavanja u zimskom semestru ak. god. 2016./2017. počinju u ponedjeljak, 3. listopada 2016. godine prema rasporedu. Upisi viših godina studija u zimski semestar ak. god. 2016./2017. počinju u četvrtak, 29. rujna i traju do ponedjeljka, 3. listopada 2016. godine. Studenti koji nisu položili sve predmete u prošloj akademskoj godini 2015./16. upisuju se uz konzultacije sa prodekanom za nastavu, ostali se upisuju putem Studomata. | Predavanja FTS | Predavanja TKS | Izborni i seminari | Obavijest o upisima | Molba za kolizije | Doc. dr. sc. Domagoj Runje, prodekan za nastavu | 20.9.2016. |

Pin It