KBF Split

Temeljem čanka 12. § 3. točka 12. Statuta Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu, te u skladu s člankom 3. st. 2. točka a) Pravilnika o radu upravnih tijela KBF-a donosim sljedeću ODLUKU o korištenju dana slobodnog od fakultetskih obveza ("dekanov dan").

I.

Ovom Odlukom određujem da će zaposlenici Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu, u zimskom semestru ak. god. 2022./2023. biti oslobođeni od fakultetskih obveza u ponedjeljak, 31. Iistopada 2022.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja te se objavljuje na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Fakulteta.

Obrazloženje

Temeljem članka 12. § 3. točka 12. Statuta dekan donosi. odluke a rodnom vremenu i preraspodjeli radnog vremena. Sukladno članku 3. st. 2. točka a) Pravilnika a radu upravnih tijela KBF, dekan ima pravo u svakom semestru svog mandata odobriti jedan dan slobodan od fakultetskih obaveza "dekanov dan", stoga određujem da će se taj dan koristiti kako je opisano u izreci ove Odluke. 

Split, 26. Iistopada 2022.

Izv. prof. dr. sc. Šimun Bilokapić, v. d. dekana

KLASA: 003-05/22-03/0002
UR.BROJ: 2181-203-01-01-22-0072

Pin It