Srijeda, 08. rujna u 11.00 sati ispit iz predmeta: KBT301 Uvod u evanđelja i egzegeza (M. Vidović); KBF401 Uvod i egzegeza Novoga zavjeta: sinoptici (Lovrić).

Četvrtak, 09. rujna u 8.15 sati ispit iz predmeta: KBF426 Temeljna pastoralna teologija (Čondić).

Petak, 10. rujna u 11.00 sati ispit iz predmeta: KBF402 Ivanovski korpus (M. Vidović).

Petak, 10. rujna u 11.00 sati ispit iz predmeta: KBT325 Društveni nauk Crkve (M. Volarević).

| Prof. dr. sc. Mladen Parlov, dekan | Obavijest |

Pin It