Na Četvrtoj izvanrednoj sjednici fakultetskog vijeća održanoj u petak, 14. svibnja 2021. donesena je odluka o posebnim kvotama namijenjenim pripadnicima hrvatske nacionalne manjine i hrvatskog iseljeništva.

  1. INTEGRIRANI FILOZOFSKO-TEOLOŠKI STUDIJ: 2 studenata
  2. PREDDIPLOMSKI TEOLOŠKO-KATEHETSKI STUDIJ:  2 studenata

| Doc.dr.sc. Ante Akrap, prodekan za nastavu | Odluka

Pin It