Poštovani studenti, nastavnici i zaposlenici KBF-a,

Sukladno čl. 3. st. 2., Pravilnika o radu upravnih tijela KBF-a Sveučilišta u Splitu, prema kojem dekan ima pravo u svakom semestru svoga mandata odobriti jedan dan slobodan od fakultetskih obveza (tzv. „dekanov dan”), donosim odluku da u ovom semestru taj dan bude petak, 4. lipnja 2021.

| Prof.dr.sc. Mladen Parlov, dekan | Odluka |

Pin It