1. Predavanja završavaju u petak 12. lipnja 2020. godine.
 2. Ispitno razdoblje počinje u ponedjeljak, 15. lipnja 2020. godine i traje do petka 10. srpnja 2020. godine prema objavljenomu rasporedu.
  1. Studenti su u skladu s odredbama Pravilnika o studijima i sustavu studiranja na Sveučilištu u Splitu (čl. 17. i 19.) unaprijed prijavljeni na ispite upisanih predmeta.
  2. Studenti su dužni na studomatu (ISVU sustav za studente) potvrditi svoj dolazak na ispit najkasnije dva dana prije ispita do 23.59 sati.
   Ako student na vrijeme ne potvrdi dolazak na ispit, ne može pristupiti ispitu, pa se smatra da je, premda nije izišao na ispit, iskoristio pravo jednoga pokušaja polaganja ispita.
   Ako bude poteškoća s prijavom ispita studenti se mogu javiti prodekanu za nastavu, voditeljici Studentske službe ili ISVU koordinatoru Željku Matasu, dipl. ing.
  3. Potvrda dolaska na ispit u ljetnom ispitnom roku, pomoću ISVU sustava, počinje od petka, 12. lipnja 2020. godine.
  4. Studenti koji se služe indeksom kao studentskom ispravom dužni su ga dostaviti s potpisima nastavnika iz svih upisanih predmeta u Studentsku službu najkasnije u petak, 12. lipnja 2020., do 13.00 sati radi dekanove ovjere semestra, a svi ostali pristupaju ispitu s osobnom iskaznicom ili studentskom iskaznicom (iksicom).
  5. Ako student nema potpise iz svih upisanih predmeta, treba se obratiti Dekanu s pisanom molbom da mu ovjeri semestar, da bi mogao polagati ispite iz predmeta za koje je dobio potpis nastavnika. Studenti imaju pravo pristupiti ispitu samo s ovjerenim semestrom.
  6. Indeks svatko osobno preuzima u Studentskoj službi od ponedjeljka, 15. lipnja 2020. godine od 8.00 do 12.00 sati.
  7. Studenti su dužni osobno se pobrinuti da im nastavnici unesu ocjenu u indeks, kada to predmetni nastavnik, odnosno nositelj predmeta odredi.

| Doc. dr. sc. Ante Akrap, prodekan za nastavu | Obavijest

Pin It