U skladu s Kalendarom nastavne djelatnosti u akademskoj 2019./2020. godini, usvojenim na 9. sjednici Senata Sveučilišta u Splitu održanoj 25. travnja 2019. godine, Dan grada Splita i blagdan sv. Dujma, 7. svibnja 2020. godine, na svim sastavnicama i Rektoratu Sveučilišta u Splitu neradni je dan.

| Prof.dr.sc. Mladen Parlov, dekan | 

Pin It