AMAC-UK (Udruženje bivših studenata i prijatelja sveučilišta u Hrvatskoj-ogranak Velika Britanija) raspisuje i ove godine Nagradu za mlade znanstvenike u vrijednosti od £1000. Za Nagradu se mogu natjecati studenti na doktorskom studiju i liječnici na specijalizaciji, koji su gradjani HR sa stalnim boravkom i/ili u radnom odnosu u HR. Rok prijave za Nagradu je 28.4.2018.

Prijavnicu treba ispuniti na engleskom jeziku prema prijavnom formatu, koji je u prilogu i na našoj web stranici AMAC-UK

U prijavnici osim životopisa i bibliografije, treba biti i kratak plan projekta, te potvrda institucije, koju kandidat želi posjetiti da su voljni za suradnju. Uz prijavnicu treba priložiti pismo potpore kandidatu od osobe, koja poznaje kandidatov dosadašnji rad. Rezultat izbora na natječaju će biti objavljen 13.5.2018. na godišnjoj skupštini AMAC-UK, a potom će biti obavjesteni svi kandidati. Nagradu treba iskoristiti do 1.5.2019. Nakon posjeta znanstvenoj instituciji Velikoj Britaniji kandidat treba podnijeti pismeni izvještaj na engleskom jeziku o korištenju Nagrade.Taj izvještaj ce biti objavljen na web stranici AMAC-UK.

| Izv.prof.dr.sc. Ivica Žižić, prodekan za znanost | Više | 6.2.2018. |

Pin It