Ante Samardžić, apsolvent na poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju Povijest teologije i kršćanskih institucija, obranio je licencijatski rad i uspješno položio licencijatski ispit na KBF-u u Splitu u ponedjeljak 9. listopada 2017.

Ispitno Povjerenstvo u sastavu prof. dr. sc. Mladena Parlova, predsjednika, doc. dr. sc. Josipa Dukića, mentora i prof. dr. sc. Ante Mateljana, člana, provelo je jednosatni licencijatski ispit u kojem je kandidat pokazao vladanje tematikom u području povijesno-teološke specijalizacije.

 

Ante Samardžić najprije je pristupio obrani svoga licencijatskoga rada pod nazivom Uloga Konstantina Vojnovića u javnom životu Banske Hrvatske (1874.-1892.). Izložio je razloge motivacije, zatim tijek istraživanja te rezultate proučavanja arhivskih izvora. Opravdanost za istraživanje osobe Konstantina Vojnovića kandidat je vidio u tome što cjelovitog ni sustavnog prikaza njegovog života i djelovanja u historiografiji nema, iako se u literaturi često spominje njegovo sudjelovanje u životu Banske Hrvatske i Dalmacije, dok su u ponekim člancima problematizirani tek pojedini aspekti njegove djelatnosti. Kandidat je u radu istražio ulogu Konstantina Vojnovića u političkom, kulturnom i vjerskom životu Banske Hrvatske, odnosno njegovo djelovanje u Narodnoj stranci i Hrvatskom Saboru, potom njegov rad na Zagrebačkom sveučilištu. Posebnu pažnju posvetio je Vojnovićevoj poziciji u suvremenim sukobima oko vjersko-socijalnih shvaćanja, istaknuvši kako je Vojnović odlikovan visokim odličjima pape Pia IX. i pape Leona XIII. zbog iznimnog zalaganja u javnom društvenom životu te zbog pisanja o kršćanskim i katoličkim vrijednostima. Licencijatski rad, podijeljen u pet poglavlja, donosi najprije životopis Konstantina Vojnovića, potom uvod u problematiku društveno-gospodarskih i političkih prilika u Hrvatskoj u 19. stoljeću, a u trećem, četvrtom i petom poglavlju redom je analiziran Vojnovićev rad na Zagrebačkom sveučilištu, zatim njegova uloga u političkom te naposljetku vjerskom životu Banske Hrvatske. U svojim istraživanjima kandidat se koristio arhivskom građom, objavljenom ali i izvornom građom Hrvatskog državnog arhiva, građom Arhiva HAZU, zatim arhivskom građom sveučilišne knjižnice u Zagrebu kao i Vojnovićevim objavljenim spisima, novinskim člancima, govorima u Hrvatskom saboru te osobnom korespondencijom.

Kandidat je nakon obrane rada odgovarao na dvije ispitne teze usko vezane uz smjer istraživanja: o Hrvatskom katoličkom pokretu te o političkom djelovanju kršćana u svjetlu socijalnog nauka Crkve.

Konačna ocjena licencijata Ante Samardžića donesena je na temelju prosjeka ocjena tijekom prve i druge godine poslijediplomskoga studija, ocjene pisanoga rada i zbroja pojedinačnih ocjena licencijatskoga ispita.

Ovom obranom položen je četvrti licencijatski ispit na poslijediplomskom studiju Povijest teologije i kršćanskih institucija, sveukupno jedanaesti na poslijediplomskim studijima KBF-a Sveučilišta u Splitu.

| Višnja Milanović Radić, dipl. theol., voditeljica službe za PDS | 9.1.2017 |

Pin It