Dr.sc. Bruno Petrušić

U srijedu, 27. travnja 2022. na Medicinskom fakultetu u Splitu održana je promocija doktora znanosti prvi put nakon 2019. Na Sveučilištu u Splitu promovirano je 200 novih doktora znanosti, od kojih su dvojica s Katoličkog bogoslovnog fakulteta. U doktora znanosti iz humanističkog područja, polje teologija, grana pastoralna teologija promoviran je dr. sc. fra Petar Milanović-Trapo, svećenik Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja. U doktora znanosti iz humanističkog područja, polja teologije, grana dogmatska teologija promoviran je dr. sc. Bruno Petrušić. Diplome doktorata kandidatima je uručio rektor prof. dr. sc. Dragan Ljutić uz nazočnost dekana prof. dr. sc. Mladena Parlova. Više o promociji možete vidjeti ovdje

Pin It