Obrana doktorata Petra Milanovića-Trape na KBF-u u Splitu

Lic. theol. Petar Milanović-Trapo, član Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja i doktorand na poslijediplomskom sveučilišnom studiju Povijest teologije i kršćanskih institucija Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu, obranio je u srijedu, 16. prosinca 2020., doktorski rad na temu „Tri župe moliških Hrvata: Filić, Kruč i Mundimitar“, pod mentorstvom prof. dr. sc. Josipa Vrandečića s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu i uz sumentorstvo izv. prof. dr. sc. Josipa Dukića, s KBF-a u Splitu. Rad je obranio pred Povjerenstvom za ocjenu i obranu doktorskog rada u sastavu: prof. dr. sc. Marko Trogrlić, izv. prof. dr. sc. Alojzije Čondić, doc. dr. sc. Šimun Bilokapić, prof. dr. sc. Josip Vrandečić i izv. prof. dr. sc. Josip Dukić.

| Tekst: Ana Peroš, Služba za PDS, mr.sc. Šimun Markulin | Izvješće | Fotografije: Ante Vučković, Stipe Buljan |

FOTOGALERIJA

Pin It