U ponedjeljak, 26. listopada 2020. godine, u 17.00 sati u dvorani A1 Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Splitu, upriličit će se obrana licencijatskog rada i licencijatski ispit za apsolventa na PDS-u KBF-a Kršćanstvo i suvremena kultura Darka Pejanovića, na temu „Pojam spomena u novoj političkoj teologiji Johanna Baptista Metza“, pod vodstvom mentora prof. dr. sc. Anđelka Domazeta.

Uslijed trenutne epidemiološke mjere samoizolacije u zgradi A KBF-a, licencijatski ispit Darka Pejanovića održat će se u najavljenom terminu, u Priručnoj biblioteci, u zgradi B Fakulteta.

| Ana Peroš, Služba za PDS | Obavijest |

Pin It