Temeljem odluke Prve redovite sjednice Fakultetskoga Vijeća ( Klasa:003-05/20-03/0001, urbroj:2181-203-02-01-20-0110), u akademskoj godini 2020./2021. održane 15. listopada 2020. god., pod toč. 7. a., sukladno članku 23. Statuta KBF-a i čl. 3. Pravilnika o radu Katedri, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu raspisuje

 

INTERNI NATJEČAJ

Za izbor v.d. pročelnika Katedre kanonskog prava (1 izvršitelj)

Uvjeti za pristupanje Natječaju su sljedeći:

  1. Doktorat u specijalizaciji iz srodne Katedre;
  2. Znanstveno-nastavno zvanje docenta, izvanrednog ili redovitog profesora;
  3. nihil obstat svog Ordinarija

Prijave poslati u roku od 8 dana od dana objave natječaja, na adresu fakulteta, sa naznakom ,,Za natječaj za v. d. pročelnika Katedre".

| Prof. dr. sc. Mladen Parlov, dekan | Split, 29. 10. 2020. |  

KLASA: 112-07/20-01/0001
URBROJ: 2181-203-03-02-01-20-0024 

 

 

Pin It