Temeljem odluke Fakultetskoga Vijeća, donesene na Šestoj  redovitoj sjednici u akademskoj godini 2019./2020., održanoj  12. ožujka 2020., a sukladno članku 23. Statuta Katoličkog bogoslovnog fakulteta, Sveučilišta u Splitu, čl. 3. Pravilnika o radu Katedri, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu raspisuje interni natječaj za izbor pročelnika sljedećih Katedri:

  • Katedru filozofije (1 izvršitelj);
  • Katedru Svetog pisma Novog Zavjeta (1 izvršitelj);
  • Katedru moralnog bogoslovlja (1 izvršitelj).

Kandidati koje žele sudjelovati u natječaju trebaju imati sljedeće uvjete:

  1. Doktorat u specijalizaciji iz Katedre;
  2. Znanstveno-nastavno zvanje docenta, izvanrednog ili redovitog profesora;
  3. Nihil obstat vlastitog Ordinarija.

Prijave na natječaj treba poslati u roku od  osam (8) dana od objave natječaja na adresu Fakulteta: Zrinsko-frankopanska 19, 21000 Split, s naznakom: ,,Za natječaj za  pročelnika  Katedre".

| Prof. dr. sc. Mladen Parlov, dekan | 18.3.2020 |

KLASA: 112-07/20-01/0001
URBROJ:2181-203-01-01-20-0008

 

Pin It