Raspisuju se izbori za Studentski zbor KBF-a u Splitu za utorak 12. travnja 2016. od 8,00 do 20,00 na

...

Raspisuju se izbori za Studentski zbor Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu. Izbori za

...

Studentski zbor Sveučilišta u Splitu Vas poziva na JAVNU RASPRAVU na temu izrade nacrta prijedloga

...

Centar za savjetovanje studenata Sveučilišta u Splitu u suradnji sa Savjetovalištem za

...

Sveučilišni centar za savjetovanje studenata, Savjetovalište za studente s invaliditetom,

...