U utorak, 1. ožujka 2016. godine, s početkom u 12:45 održat će se edukacija o programu Erasmus+ za

...

U utorak, 24. studenog 2015. s početkom u 12:00 održat će se edukacija za studente o Erasmus+

...

Erasmus Student Network Split (neprofitna studentska udruga) u potrazi je za novim članovima koji bi

...

Sveučilište u Splitu objavljuje Natječaj za mobilnost studenata u svrhu Erasmus+ stručne prakse u

...

Etički kodeks KBF-a. | Prof.dr.sc. Nediljko A. Ančić, dekan | 27.12.2011 |

...