Obaviještavaju se studenti koji za akad. god. 2015./2016. nemaju sve ocjene upisane u indeks da će

...

Upisan je nov naraštaj polaznika na PDS-u Kršćanstvo i suvremena kultura. | Obavijest | Ivana

...

Dana 26. siječnja 2017. godine na sjednici Senata Sveučilišta u Splitu usvojen je prijedlog

...

Dana 25. svibnja 2017. godine na 41. sjednici Senata usvojena raspodjela natječajnih sredstava od upisnina

...

Voditelji studenata u svim godinama studija na našem Fakultetu za akad.god.2018./2019. su:

Filozofsko-teološki

...